معرفی کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

معرفی کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد اثر یاسر جرار "مدیریت ورهبری به سبک شیخ محمد" یا "#درس های_رهبری_حاکم_دوبی" کتابی است به قلم "یاسر جرار" که داستانی جدید…

ادامه خواندنمعرفی کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد

با 5 ویژگی آیدی کارت های جدید امارات آشنا شوید

شناسه امارات یک کارت شناسایی است که توسط ICA صادر می شود که یک الزام قانونی برای همه شهروندان و ساکنان #امارات است. طرح‌های جدید گذرنامه‌ها و آیدی کارتهای اماراتی…

ادامه خواندنبا 5 ویژگی آیدی کارت های جدید امارات آشنا شوید