تغییرات شرایط ویزا امارات

تغییرات شرایط انواع ویزا کشور امارات متحده عربی در سال 2022 🔻تغییرات انوع ویزاهایی که از ماه سپتامبر 2022  اجرایی می شوند به شرح ذیل میباشد شرایط جدید انواع ویزا…

ادامه خواندنتغییرات شرایط ویزا امارات

 کدام دسته از افراد از ممنوعیت کار در کشور امارات معاف هستند

 کدام دسته از افراد از ممنوعیت کار معاف هستند ؟ در اینجا تمام چیزی است که باید بدانید. ماده 11 قطعنامه بعدی - فرمان شماره 1 وزیران در سال 2022…

ادامه خواندن کدام دسته از افراد از ممنوعیت کار در کشور امارات معاف هستند