بلاگ

افراد-معاف-از-ممنوعیت-کار-در-امارات
 کدام دسته از افراد از ممنوعیت کار معاف هستند ؟ در اینجا تمام چیزی است که باید بدانید. ماده 11 قطعنامه بعدی – فرمان شماره 1 وزیران در سال 2022 – معیارها و دلایل خاصی را برای عدم ممنوعیت مجوز کار شما در صورت تصمیم به ترک در طول دوره آزمایشی کافی تعیین می کند. […]

پست های اخیر

USAIran